Entegi Kullanıcı Sözleşmesi


1 - TARAFLAR

1.1. İşbu Entegi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta aşağıda bilgileri sunulu Entegi.com (“Entegi” veya “Şirket”) ile diğer tarafta, www.entegi.com ve www.entegi.net internet sitesinde bilgileri bulunan ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri Entegi’den temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış gerçek veya tüzel kişi kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

1.2. İşbu Sözleşme’de, Entegi ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2 - TANIMLAR

2.1. Kullanıcı: Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri Şirket’ten temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.2. İnternet Sitesi: Mülkiyeti Şirket’e ait olan ve Şirket’in işbu Sözleşme’de belirlenen hizmetleri sunmakta olduğu https://www.entegi.com isimli alan adından ve bu alan adına https://www.entegi.net panel adresi dahil, bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

2.3. Platform: Şirket’in sunduğu ve Kullanıcı\'nın kendi internet sitesi veya pazaryerleri üzerinden yaptığı tüm e-ticaret satışlarına ait; ürün ve sipariş yönetimi, stok yönetimi, fatura yönetimi ve kargo yönetimi işlemlerini tek bir panel üzerinden gerçekleştirebilmesini sağlayan ve bulut sistemi üzerinden çalışan ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilen platformu ifade eder.

2.4. Hizmetler: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla Şirket tarafından Platform’da sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri uygulamaları ifade eder.

2.5. İçerik: Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen verilerdir.

2.6. API (Application Programming Interface): İki uygulama arasındaki bağlantıyı ve erişimi sağlayan yazılım aracını ifade eder. API’ın Türkçe karşılığı Uygulama Programlama Arabirimi’dir.

3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Platform üzerinde Şirket tarafından sunulan Hizmetler’den, Kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

3.2. İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Entegi tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, şartlar ve internet sitesinde ilan edilen ücretler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturur.

4 - KULLANICININ VE ŞİRKETİN HAK VE SORUMLULUKLARI

4.1. Kullanıcı, Kullanıcı sıfatına haiz olmak için Platform’da Entegi tarafından kayıt olma esnasında talep edilen bilgileri tam, doğru, güncel ve eksiksiz bir şekilde sağlamalı ve işbu Sözleşme’yi onaylamalıdır.

4.2. Kullanıcı’nın üyelik işlemleri esnasında Platform’a sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı tarafından Platform’a erişim sağlanamamasından ve Hizmetler’den faydalanılamamasından Entegi sorumlu değildir. Platform’unda yapacağı tüm değişiklerden Kullanıcı sorumludur.

4.3. Üyeliğin aktifleşmesi, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi kabul etmesi ve üyelik esnasında Platform’a sağladığı e-posta adresine Entegi tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylaması ile birlikte olacaktır.

4.4. Entegi, Kullanıcı’nın üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkını haizdir.

4.5. Kullanıcı Platform’a bir işletme ile erişebilir. Kullanıcı söz konusu işletmeye ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu ve Sözleşmeyi akdetmek için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Kullanıcı’nın Platform’u eksiksiz kullanabilmesi ve Entegi tarafından sunulan Hizmetler’den tam olarak faydalanabilmesi için en az bir pazar yerine ilişkin API bilgisini Entegi\'ye entegre etmesi gerekmektedir. Entegi, API bilgilerini kullanarak Kullanıcı’nın pazaryeri mağazasını sistemlerine entegre eder.

4.7. Kullanıcı, Platform üzerinden entegrasyonunu yürüttüğü diğer sitelerde yer alan mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.8. Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere tamamen Entegi’nin kendi takdirine bağlı olarak belirlenebilecek olan belirli kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder.

4.9. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak Platform’da yayınladığı İçerik’e yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, Entegi’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu İçerikler sebebiyle Entegi\'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Entegi tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Entegi\'ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, Platform üzerinden aşağıdaki işlemleri yapması için Entegi’ye yetki verebilir:

a. Ürünleri Entegi\'ye otomatik olarak aktarabilir. Bu ayar açıldığı zaman, API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’da yeni eklenen ürünlerin otomatik olarak Entegi\'ye aktarılmasını sağlar.

b. Kullanıcı siparişleri Entegi\'ye otomatik işletebilir. Bu ayar açıldığı zaman API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’dan gelen yeni statüsündeki siparişlerini otomatik olarak Entegi\'ye işler.

c. Kullanıcı’nın siparişleri otomatik olarak onaylanabilir. Bu ayar açıldığı zaman API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’dan gelen siparişlerini otomatik olarak onaylar.

d. Kullanıcı’nın siparişleri otomatik olarak kargolanabilir. Bu ayar açıldığı zaman API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’dan siparişleri için otomatik olarak kargo fişi oluşturur.

e. Kullanıcı’nın siparişleri otomatik olarak faturalandırılır. Bu ayar açıldığı zaman API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’da yeni gelen siparişleri için otomatik olarak satış faturası kesilir.

f. Kullanıcı’nın faturası otomatik olarak resmileşir. Bu ayar açıldığı zaman API bağlantısını Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu tüm Platformlar’da yeni gelen siparişleri için kesilen faturalar otomatik olarak resmileşir.

g. Kullanıcı’nın siparişleri tek seferde tamamlanabilir. Bu ayar açıldığı zaman Kullanıcı yeni gelen siparişleri onayla butonu ile onayladıktan sonra siparişlerini otomatik olarak faturalandır, faturalar resmileşir ve kargo fişleri oluşturularak Kullanıcı’nın tüm sipariş işlemleri tamamlanır.

h. Kullanıcı toplu sipariş işlemlerini tek seferde tamamlayabilir. Bu ayar açıldığı zaman Kullanıcı yeni gelen siparişlerini toplu olarak seçip onayla butonu ile onayladıktan sonra siparişlerini otomatik olarak faturalandır, faturalar resmileşir ve kargo fişleri oluşturularak Kullanıcı’nın tüm sipariş işlemleri tamamlanır.

4.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak Platform’da yayınladığı İçerik’e yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, Entegi\'nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu İçerikler sebebiyle Entegi\'nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Entegi tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Entegi\'ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Kullanıcı, Platform üzerinden yürüttüğü tüm faaliyetlerini Entegi\'ye\' teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Şirket tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı hesabı Entegi tarafından askıya alınır veya sona erdirilirse Kullanıcı aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap açamaz. Entegi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı hesabının açılmasını reddedebilir.

4.14. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ne erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Entegi\'ye bildirecektir.

4.15. Kullanıcı dilerse kendi alt kullanıcıları (“Alt Kullanıcı”) için hesap oluşturabilir. Söz konusu Alt Kullanıcılar’ın kim olacağı ve Platform’daki erişim yetkileri Kullanıcı tarafından belirlenir. Kullanıcı, yetkilendirdiği Alt Kullanıcı’nın da işbu Sözleşme’nin koşul ve şartlarına eksiksiz uymasını sağlamalıdır. Kullanıcı, kendi profili veya Alt Kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

4.16. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla hareket ettiğini ve işlemlerde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\'un, bu kanunun alt mevzuatının veya sair tüketici mevzuatı kapsamına girmeyeceğini, aksi takdirde Entegi\'nin bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde Entegi\'nin ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.17. Kullanıcı, Platform’u yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuata ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u üçüncü kişilere Hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

4.18. Kullanıcı, Entegi\'nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Entegi\'nin yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilir ve Entegi, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Entegi\'nin ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim olarak kullanabilecektir.

4.19. Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Entegi ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek İnternet Sitesi üzerinden veyahut Şirket’in belirlediği diğer uygun iletişim kanalları üzerinden sağlanacaktır.

4.20. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi yine işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.21. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile İnternet Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.22. Kullanıcı Platform’a girdiği içerikleri ve ürünleri Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir.

4.23. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Entegi Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Entegi\'nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4.24. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında kendi müşterilerinin kişisel verilerini Entegi ile paylaşırken gerekli izin ve süreçleri gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda Entegi\'nin uğrayabileceği herhangi bir zararı ve avukatlık ücreti de dahil olarak ödemesini gerçekleştirerek derhal kendisinden talep edebileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.25. Entegi, Kullanıcı sebebiyle uğramış olduğu zararı herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) Kullanıcı’dan talep edebilecektir.

4.26. Kullanıcı, Entegi\'nin işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’i sağlarken üçüncü parti yazılım sağlayıcılardan destek alabilecek olup işin bir kısmını veya tamamını üçüncü kişi sağlayıcılara onay almaksızın devredebileceğini kabul eder.

5 - ÖDEME KOŞULLARI VE ÜCRETLER

5.1. Kullanıcı Platform’dan ancak, İnternet Sitesi içerisinde beyan edilen ücretleri Şirket tarafından belirlenen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2. Platform’un kullanım süresi aksi belirtilmedikçe, 1 (bir) aydır. Kullanıcı Platform’u ücretsiz paket ile ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme süresinin bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, ücretli üyelik haline gelecektir.

5.3. Platform’a ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir (“Yeni Paket”). İlgili paket yükseltmeleri, Kullanıcı tarafından ödeme yapılması durumunda, ödeme yapıldığı an itibarıyla gerçekleştirilir. Kullanıcı, Yeni Paketini aksi belirtilmedikçe, ödeme yapıldığı an itibarıyla geçerli olmak üzere, 1 (bir) ay süreyle kullanmaya başlayacaktır.

5.4. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanılan süre boyunca ücret alınacak, üyelik süre bitimine kadar sistem açık kalacak kullanılmayan süreler iade edilmeyecektir.

5.5. Kullanıcı’nın hesabı üyelik paketi periyodu bitiminde Entegi tarafından kısıtlanır. Kullanıcı, yeni bir üyelik paketi alarak hesabına aynı şekilde erişmeye devam edebilir.

5.6. Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcı’nın üyeliğine ve ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir.

6 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yalnızca ticari ve/veya mesleki amaçlı olan kullanımı için Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, Kullanıcı’nın Platform\'a erişimi, Platform\'u kullanması ve Hizmetler’in sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, Hizmetler’in sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına haizdir.

6.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

7 - GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Kullanıcı’nın ve Kullanıcı’nın Platform’a erişim için yetkili kıldığı Alt Kullanıcıların, işbu Sözleşmenin ifası sırasında Platform hakkında edindiği her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı/eser, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler işbu Sözleşme süresince ve sonrasında süresiz olarak “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

7.2. Kullanıcı, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilginin Entegi\'nin önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır.

7.3. Kullanıcı, işbu maddeye, Platforma erişim için yetkili kıldığı gerçek kişilerin de uymasını sağlayacak, bu uyumdan Entegi\'ye karşı sorumlu olacaktır.

7.4. Entegi, Platform üzerinde, Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanması sırasında ve sonucunda oluşan kişisel verileri ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Entegi, işbu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği gibi işbu belirtilen sebeplerle sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

7.5. Entegi, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Entegi, Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamaları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu uygulamaların içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Entegi KVKK uyarınca Veri İşleyen sıfatına haizdir. Kullanıcının kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Entegi; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkına haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Entegi\'nin herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Entegi, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Entegi\'nin ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

7.6. Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte Entegi Platform’unda yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuatına ilişkin olarak aydınlatma metni, rıza metnini, çerez politikasını, saklama ve imha politikasını ve veri sahibi başvuru formunu okuduğunu ve Platform’da yer alan şekilde güncelleneceğini kabul ve beyan eder.

7.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 9.maddede belirtildiği şekilde feshedildiği hallerde, Platform’da yer alan İçeriklerini, SSS sayfasında yer alan yönergelere göre kalıcı olarak silebilecektir. Entegi, işbu Sözleşme’nin 7.maddesi ve Sözleşme’nin eki niteliğinde olan Aydınlatma Metni’ne tabi olarak ilgili kişisel verileri, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak saklayabilecektir.

8 - SORUMLULUĞUN KISITLANDIRILMASI

8.1. Platform, yazılım ve sair içerikler Şirket tarafından “OLDUĞU GİBİ” ve “MÜMKÜN OLDUĞU” esası ile sunulmakta olup Şirket, Platform’un doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

8.2. Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, Hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

8.3. Kullanıcı, yüklediği İçerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.

8.4. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve Hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

9 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

9.2. Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 14 (on dört) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

9.3. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Entegi aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

9.4. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır.

10 - MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Şirket’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer doğal felaketler; ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, salgın, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar; siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve elektrik ve internet kesintileri veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer haller sebebiyle Şirket Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve Hizmetleri’ni ifa edememesi veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Kullanıcının bu ifaların engellenmesi veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararı Şirket’ten talep etme hakkı olmayacaktır.

10.2. İşbu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

10.3. Kullanıcıya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcıdan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-posta üzerinden yapılacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

10.4. Şirket, işbu Sözleşme’yi istediği zaman kendi takdirine bağlı olarak ve/veya mevcut veya gelecekte yürürlüğe girecek Türk kanunları ve düzenlemeleri kapsamında kısmen veya tamamen değiştirmek veya tadil etmek hakkını haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de yapılan/yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz halinde, Platformdaki üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

10.5. İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne eriştiğinde veya üye olduğunda on maddeden (10) ibaret işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.